Przedszkole Nr 9
Nowiny 2
80-020 Gdańsk

Email: sekretariat@p9.edu.gdansk.pl
Strona WWW: p9.edu.gdansk.pl 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok zostało opublikowane na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209727/p9.zip

adres skrzynki ePUAP:  (/p9_Gdansk/SkrytkaESP)